Darii
Mateusza
Wawrzyńca
O nas
Kontakt
Zakupy na kredyt
Allegro
Oferta

TERIVA

PUSTAKI STROPOWE


Pustaki mogą być wytwarzane z betonu zwykłego, z betonów lekkich ( na lekkich ktuszywach naturalnych lub sztucznych, w tym odpadowych z przeróbki drewna), a niekiedy także z betonu komórkowego. Ścianki pustaków mogą byc pogrubio- ne do wewnątrz, jednak pod warunkiem zachowania masy pustaka.

 

Pustaki stropowe TERIVA 4,0/1

 

 

 

Pustaki stropowe TERIVA 4,0/2

 

 

 

Pustaki stropowe TERIVA 6.0 i 8,0

 

 

BELKI STROPOWE

Belki do wykonania stropów TERIVA składają się z betonowej stopki o przekroju 40 x 120 mm ( z betonu klasy nie niższej niż B20 - według PN-B-88-06250 lub C16/20 - według PN-EN 206-1:2003) i zatopionego w niej pasa dolnego przestrzennej kratownicy stalowej. Kratownice do belek stropowych typu KJ są wykonane z pręta górnego o średnicy 8mm i dwóch prętów o równej średnicy i długości równej długości kratownicy oraz z dodatkowych (jednym lub dwoma) prętami dogrzewanymi w części środkowej.

Belki stropowe TERIVA z kratownicą KJ

 

 

 SZALUNKI WIEŃCOWE

Szalunki nadprożowo - wieńcowe zewnętrzne i wewnętrzne stosowane są do wykonywania wieńców stropowych w stropach gęstożebrowych Teriva.

Efektywne stosowanie:

- bezpieczeństwo podczas montażu i zalewania stopu

- estetyka wieńca

- ulatwienie prawidłowego wykonania wieńca

- równomierny rozkład obciążeń przenoszonych ze stropu na ścianę

- eliminacja czasochłonnego i kosztownego deskowania lub obmurówki wieńca

- możliwość każdorazowego wykonania wieńca opuszczonego bez konieczności ryglowania stropu

- do zabudowy wieńca stropowego na ścianach jedno i wielowarstwowych, bez względu na materiał, z którego wykonane są elementy ścienne

- skrócenie czasu montażu stropu i wieńca - w konsekwencji wymierne korzyści finansowe

 

Szalunek wieńcowy zewnętrzny typ ''L''

Szalunek wykonany na bazie keramzytu frakcji 0-4.

Szalunek wieńcowy wewnętrzny typ ''C"

Szalunek uzupełniający do kształtki "L" do zastosowania na mury wewnętrzne, szerokości 24 cm. Umożliwia wykonanie wieńca stropowego poniżej stopki belki bez konieczności ryglowania belek stropowych.